Παθολογική Ογκολογία

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΡΙΟ)

Διεύθυνση Υγείας: Αχαΐας

Θέσεις: 3

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/waitinglistofdoctors.html

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΡΙΟ),Αχαΐας,26462,1,2023-07-19 12:15:29,2023-07-19 09:15:29,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες
Σαράντα δύο (42) μήνες στην Παθολογική Ογκολογία
Τρεις (3) μήνες Αιματολογία
Τρεις (3) μήνες Ακτινοθεραπεία
,Παθολογική Ογκολογία,,publish,closed,closed,,pathologiki-ogkologia,,,2023-07-19 12:15:29,2023-07-19 09:15:29,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26462,0,medspecialties,,0,raw