Παθολογική Ογκολογία

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Διεύθυνση Υγείας: Ηρακλείου

Θέσεις: 8

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=577&Itemid=905&lang=el

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου,Ηρακλείου,26462,1,2023-07-19 12:15:29,2023-07-19 09:15:29,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες
Σαράντα δύο (42) μήνες στην Παθολογική Ογκολογία
Τρεις (3) μήνες Αιματολογία
Τρεις (3) μήνες Ακτινοθεραπεία
,Παθολογική Ογκολογία,,publish,closed,closed,,pathologiki-ogkologia,,,2023-07-19 12:15:29,2023-07-19 09:15:29,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26462,0,medspecialties,,0,raw