Παιδιατρική

Νοσοκομείο: ΘΡΙΑΣΙΟ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 8

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΘΡΙΑΣΙΟ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26456,1,2023-07-19 12:13:52,2023-07-19 09:13:52,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών ο ειδικευόμενος αποκτά έναν κεντρικό πυρήνα γνώσης σε τομείς όπως φυσιολογία, αύξηση και ανάπτυξη, μεταβολισμό και διατροφή, ανοσολογία και λοιμώδη νοσήματα, νοσολογία, νεογνολογία, τραυματολογία, ανάνηψη, αναζωογόνηση, επείγουσα και εντατική φροντίδα και προστασία. Στο βασικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη ή Παιδιατρική της Κοινότητας, η Δευτεροβάθμια Φροντίδα ή Νοσοκομειακή Γενική Παιδιατρική και η Τριτοβάθμια ή Νοσοκομειακή Παιδιατρική σε Νοσοκομείο με Παιδιατρικά πεδία και έξι (6) μήνες εκπαίδευσης σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), συμπεριλαμβανομένου και Τμήματος Φυσιολογικών Νεογνών, σε αναλογία τρεις (3) μήνες σε ΜΕΝΝ ή ΜΑΦ και τρεις (3) μήνες σε Τμήμα Φυσιολογικών Νεογνών.
Ειδική Εκπαίδευση: ένα (1) έτος
Ο ειδικευόμενος μπορεί να επιλέξει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του πενταετούς χρόνου εκπαίδευσης, την εκ περιτροπής εκπαίδευση σε διάφορα γνωστικά πεδία της Παιδιατρικής (εκ περιτροπής εκπαίδευση-rotation). Ο ελάχιστος εκ περιτροπής χρόνος εκπαίδευσης (rotation) είναι έξι (6) μήνες (για όσους εκπαιδεύονται επί (2) έτη σε Κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη ειδικότητα) και μπορεί να φθάνει το ένα (1) έτος για όσους συμπλήρωσαν  3 (τρία) έτη εκπαίδευσης σε κέντρο που χορηγεί πλήρη ειδικότητα, πλέον της εκπαίδευσης στη Νεογνολογία. Οι επιθυμούντες να εξειδικευθούν στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών (ΜΕΝΝ) μπορούν να επιλέξουν στην εκ περιτροπής επιλογή επιπρόσθετη εκπαίδευση σε ΜΕΝΝ.
Ο ειδικευόμενος κατά την έναρξη της ειδίκευσής του μπορεί να επιλέξει να εκπαιδευθεί σε πιστοποιημένο κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη ειδικότητα. Η διάρκεια της εκπαίδευσης σε ένα τέτοιο κέντρο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
Η τοποθέτηση των ειδικευόμενων ιατρών είναι ενιαία.
,Παιδιατρική,,publish,closed,closed,,paidiatriki,,,2023-07-19 12:13:52,2023-07-19 09:13:52,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26456,0,medspecialties,,0,raw