Ουρολογία

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Διεύθυνση Υγείας: Κορινθίας

Θέσεις: 3

Αιτήσεις σε Αναμονή: 3

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου,Κορινθίας,26460,1,2023-07-19 12:14:58,2023-07-19 09:14:58,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως
ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος στη Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Τρία (3) έτη Ουρολογία
Δύο (2) εξάμηνα κατ’επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) στα ακόλουθα πεδία:
α) Γυναικολογία
β) Αγγειοχειρουργική
γ) Παιδοουρολογία
δ) Υπερήχους του ουροποιητικού συστήματος (σε κέντρα όπου υπάρχει πιστοποιημένος εκπαιδευτής).
,Ουρολογία,,publish,closed,closed,,ourologia,,,2023-07-19 12:14:58,2023-07-19 09:14:58,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26460,0,medspecialties,,0,raw