Ουρολογία

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Διεύθυνση Υγείας: Κοζάνης

Θέσεις: 1

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pdm.gov.gr/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC-3/

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ",Κοζάνης,26460,1,2023-07-19 12:14:58,2023-07-19 09:14:58,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως
ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος στη Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Τρία (3) έτη Ουρολογία
Δύο (2) εξάμηνα κατ’επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) στα ακόλουθα πεδία:
α) Γυναικολογία
β) Αγγειοχειρουργική
γ) Παιδοουρολογία
δ) Υπερήχους του ουροποιητικού συστήματος (σε κέντρα όπου υπάρχει πιστοποιημένος εκπαιδευτής).
,Ουρολογία,,publish,closed,closed,,ourologia,,,2023-07-19 12:14:58,2023-07-19 09:14:58,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26460,0,medspecialties,,0,raw