Ορθοπεδική και Τραυματολογία

Νοσοκομείο: ΠΛΓ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ)

Διεύθυνση Υγείας: Λάρισας

Θέσεις: 8

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=121

Ιατρική Ειδικότητα: ΠΛΓ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ),Λάρισας,26461,1,2023-07-19 12:15:16,2023-07-19 09:15:16,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική, Επείγουσα Ιατρική και ΜΕΘ που θα διαμορφώνεται αναλόγως των αναγνωρισμένων τμημάτων του Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει και σε Ορθοπαιδικές κλινικές και τμήματα νοσοκομείων που χορηγούν πλήρη ειδικότητα.
Ειδική εκπαίδευση: πέντε (5) έτη
Εντός της πενταετίας εντάσσονται έως τρία (3) από τα παρακάτω ειδικά αντικείμενα της επιλογής του ειδικευομένου, με τετράμηνη διάρκεια άσκησης στο καθένα:
Ορθοπαιδική Παίδων
Χειρουργική Άκρας Χειρός - Μικροχειρουργικής
Ορθοπαιδική Ογκολογία
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης
Επανορθωτική Ορθοπαιδική Ενηλίκων
Μεταβολικά νοσήματα οστών
Αθλητικές κακώσεις
Ορθοπαιδικές Λοιμώξεις
Χειρουργική Άκρου Ποδός
Η προτίμηση των ειδικευόμενων για τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα θα δηλώνεται μετά το πέρας του δεύτερου (2ου) έτους ειδικότητας. Η εκπαίδευση στα εξειδικευμένα αντικείμενα θα συντονίζεται από τους Συντονιστές Διευθυντές των Ορθοπαιδικών Κλινικών και θα μπορεί να γίνεται το τρίτο (3ο), τέταρτο (4ο) και πέμπτο (5ο) έτος της ειδικότητας. Το έκτο (6ο) έτος της ειδικότητας υποχρεωτικά θα γίνεται στην Ορθοπαιδική Κλινική της αρχικής επιλογής.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ορθοπεδική και Τραυματολογία,,publish,closed,closed,,orthopediki-kai-travmatologia,,,2023-07-19 12:15:16,2023-07-19 09:15:16,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26461,0,medspecialties,,0,raw