Οφθαλμολογία

Νοσοκομείο: Γ.Ν. Ν.ΙΩΝΙΑΣ-Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ)

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 4

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: Γ.Ν. Ν.ΙΩΝΙΑΣ-Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ),Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26459,1,2023-07-19 12:14:42,2023-07-19 09:14:42,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Επικέντρωση σε βασικές επιστήμες (Οπτική, Ανατομία, Ιστολογία, Φυσιολογία), εξέταση ασθενούς, Ιστορικό, Παθολογία πρόσθιου ημιμόριου, χειρουργική πρόσθιου ημιμορίου και μικρές επεμβάσεις βλεφάρων.
Ειδική Εκπαίδευση: τριάντα (30) μήνες
- Τέσσερα (4) πεδία: εννέα (9) μήνες αμφιβληστροειδής, έξι (6) μήνες γλαύκωμα, έξι (6) μήνες παιδοοφθαλμολογία, τρεις (3) μήνες κερατοειδής.
- Δύο (2) τρίμηνα κατ’ επιλογήν στα εξής πιστοποιημένα -κατά προτεραιότητα- τμήματα: αμφιβληστροειδή, κερατοειδή, βασική εκπαίδευση, γλαύκωμα, παιδοοφθαλμολογία, Οφθαλμοπλαστική - δακρυϊκή συσκευή -
κόγχος - βλέφαρα, Ενδοφθάλμιες φλεγμονές, Διαθλαστική χειρουργική, Νευροοφθαλμολογία.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία,Οφθαλμολογία,,publish,closed,closed,,ofthalmologia,,,2023-07-19 12:14:42,2023-07-19 09:14:42,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26459,0,medspecialties,,0,raw