Νευρολογία

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΡΙΟ)

Διεύθυνση Υγείας: Αχαΐας

Θέσεις: 10

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/waitinglistofdoctors.html

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΡΙΟ),Αχαΐας,26465,1,2023-07-19 12:16:25,2023-07-19 09:16:25,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δώδεκα (12) μήνες
Έξι (6) μήνες Παθολογία Έξι (6) μήνες Ψυχιατρική
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Είκοσι έξι (26) μήνες σε θαλάμους γενικής Νευρολογίας που περιλαμβάνει την άσκηση στα επιμέρους αντικείμενα της Νευρολογίας όπως: επιληψία, κεφαλαλγία, ανοϊκά σύνδρομα, απομυελινωτικά, νευρομυϊκά νοσήματα, εξωπυραμιδικές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, παθήσεις περιφερικών νεύρων, νευροογκολογία, λοιμώξεις του ΚΝΣ.
Τέσσερις (4) μήνες σε ειδικά τμήματα της Νευρολογικής κλινικής (όπως άσκηση σε θαλάμους αυξημένης φροντίδας αγγειακών ασθενών σε συνδυασμό με άσκηση στη νευροϋπερηχογραφία) ή άλλα οργανωμένα ειδικά τμήματα.Αυτή η ανάρτηση υποστηρίζεται από τους συνεργάτες μας Wigs
Δέκα (10) μήνες κλινική Νευροφυσιολογία
Τέσσερις (4) μήνες άσκηση στα Εξωτερικά ιατρεία
Τέσσερις (4) μήνες εκπαίδευση σε ειδικά αντικείμενα όπως:
Νευροαπεικόνιση, Νευροεντατικολογία, Νευρογενετική, ή της διαχείρισης ασθενών τελικού σταδίου.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία
,Νευρολογία,,publish,closed,closed,,nevrologia,,,2024-06-07 03:43:23,2024-06-07 00:43:23,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26465,0,medspecialties,,0,raw