Νεφρολογία

Νοσοκομείο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Υγείας: Θεσσαλονίκης

Θέσεις: 5

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=128

Ιατρική Ειδικότητα: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκης,26464,1,2023-07-19 12:15:52,2023-07-19 09:15:52,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Δεκαοκτώ (18) μήνες Κλινική Νεφρολογία
Έξι (6) μήνες Αιμοκάθαρση
Τέσσερις (4) μήνες Περιτοναϊκή κάθαρση
Τρεις (3) μήνες Μεταμόσχευση νεφρού
Για την εκπαίδευση στη μεταμόσχευση νεφρού κάθε ειδικευόμενος που δεν ειδικεύεται σε Νοσοκομείο το οποίο διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού θα μετακινείται κατά την τελευταία διετία της ειδίκευσης του για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες σε Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείου που διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού.
Τρεις (3) μήνες στα Τακτικά Νεφρολογικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Κατά τον υπόλοιπο χρόνο εκπαίδευσης του ο ειδικευόμενος θα τοποθετείται στα διάφορα τμήματα κατά την κρίση του Διευθυντή της Κλινικής
,Νεφρολογία,,publish,closed,closed,,nefrologia,,,2023-07-19 12:15:52,2023-07-19 09:15:52,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26464,0,medspecialties,,0,raw