Μαιευτική – Γυναικολογία

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Διεύθυνση Υγείας: Σερρών

Θέσεις: 7

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://iatrikes-eidikotites.pkm.gov.gr/index.php?nid=6&nosid=5

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών,Σερρών,26466,1,2023-07-19 12:16:34,2023-07-19 09:16:34,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Δώδεκα (12) μήνες χειρουργική, εκ των οποίων το πρώτο εξάμηνο αφορά άσκηση στη γενική χειρουργική και το δεύτερο εξάμηνο αφορά άσκηση στη χειρουργική μαστού.
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Δεκαοκτώ (18) μήνες γυναικολογία [γυναικολογικές επεμβάσεις, εξωτερικό γυναικολογικό ιατρείο, κολποσκόπηση, ουρογυναικολογία.
Ένα εξάμηνο θα αφορά εκπαίδευση στην ενδοσκόπηση (λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση) εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό].
Δεκαοκτώ (18) μήνες μαιευτική (κύηση χαμηλού κινδύνου, παθολογία κύησης, αίθουσα τοκετών, εξωτερικό μαιευτικό ιατρείο)
Έξι (6) μήνες υπερηχογραφία στη Μαιευτική και Γυναικολογία, (εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό).
Τελευταίο κατ’ επιλογήν εξάμηνο εκπαίδευσης [εμβρυομητρική ιατρική, ή γυναικολογία (καλοήθεις παθήσεις), ή αναπαραγωγική ιατρική, ή γυναικολογική ογκολογία ή ουρογυναικολογία ή νοσήματα κατώτερου γεννητικού συστήματος και σεξολογία ή παιδιατρική και εφηβική γυναικολογία ή παθήσεις μαστού]
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία
,Μαιευτική - Γυναικολογία,,publish,closed,closed,,maieftiki-gynaikologia,,,2023-07-19 12:16:34,2023-07-19 09:16:34,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26466,0,medspecialties,,0,raw