Κυτταρολογία

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Διεύθυνση Υγείας: Λάρισας

Θέσεις: 3

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=121

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,Λάρισας,26467,1,2023-07-19 12:16:46,2023-07-19 09:16:46,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Δύο (2) έτη Παθολογική Ανατομία
Τρία (3) έτη Κυτταρολογία
,Κυτταρολογία,,publish,closed,closed,,kyttarologia,,,2023-07-19 12:16:46,2023-07-19 09:16:46,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26467,0,medspecialties,,0,raw