Ιατροδικαστική

Νοσοκομείο: ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ. & ΤΟΞΙΚΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 5

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ. & ΤΟΞΙΚΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26469,1,2023-07-19 12:17:11,2023-07-19 09:17:11,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος Παθολογική Ανατομική (1ο χρόνο άσκησης στην ειδικότητα υποχρεωτικά)
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Τέσσερις (4) μήνες Ψυχιατρική
Τέσσερις (4) μήνες Παθολογία
Τέσσερις (4) μήνες Γενική Χειρουργική ή Ορθοπεδική
Τρία (3) έτη Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Α.Ε.Ι
,Ιατροδικαστική,,publish,closed,closed,,iatrodikastiki,,,2023-07-19 12:17:11,2023-07-19 09:17:11,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26469,0,medspecialties,,0,raw