Ιατροδικαστική

Νοσοκομείο: Α.Π.Θ. (Ιατροδικαστική)

Διεύθυνση Υγείας: Θεσσαλονίκης

Θέσεις: 6

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=128

Ιατρική Ειδικότητα: Α.Π.Θ. (Ιατροδικαστική),Θεσσαλονίκης,26469,1,2023-07-19 12:17:11,2023-07-19 09:17:11,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος Παθολογική Ανατομική (1ο χρόνο άσκησης στην ειδικότητα υποχρεωτικά)
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Τέσσερις (4) μήνες Ψυχιατρική
Τέσσερις (4) μήνες Παθολογία
Τέσσερις (4) μήνες Γενική Χειρουργική ή Ορθοπεδική
Τρία (3) έτη Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Α.Ε.Ι
,Ιατροδικαστική,,publish,closed,closed,,iatrodikastiki,,,2023-07-19 12:17:11,2023-07-19 09:17:11,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26469,0,medspecialties,,0,raw