Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Διεύθυνση Υγείας: Ξάνθης

Θέσεις: 5

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pamth.gov.gr/iatroi/lists-u8.php?nid=3

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης,Ξάνθης,26471,1,2023-07-19 12:17:35,2023-07-19 09:17:35,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Ένα (1) έτος Αιματολογία-Αιμοδοσία [εννέα (9) μήνες Εργαστηριακή Αιματολογία, τρεις (3) μήνες Αιμοδοσία].
Ένα (1) έτος Ανοσολογία
Ένα (1) έτος Βιοχημεία
Ένα (1) έτος Μικροβιολογία
Ένα (1) έτος Παθολογία [τρεις (3) μήνες δύνανται να γίνουν στην Ιατρική των Μεταγγίσεων].
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική,,publish,closed,closed,,iatriki-viopathologia-ergastiriaki-iatriki,,,2023-07-19 12:17:35,2023-07-19 09:17:35,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26471,0,medspecialties,,0,raw