Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος

Νοσοκομείο: ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΓΝ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 2

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΓΝ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26470,1,2023-07-19 12:17:25,2023-07-19 09:17:25,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη, ως ακολούθως:
Είκοσι οκτώ (28) μήνες Κλινική εκπαίδευση και άσκηση εκ των οποίων:
Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία
Τέσσερις (4) μήνες Πνευμονολογία
Δύο (2) μήνες Ορθοπαιδική
Δύο (2) μήνες Δερματολογία
Δύο (2) μήνες Καρδιολογία
Ένα (1) μήνα Οφθαλμολογία
Δύο (2) μήνες Επείγουσα Φροντίδα
Δύο (2) μήνες Ψυχιατρική
Ένα (1) μήνα Ωτορινολαρυγγολογία
Δώδεκα (12) μήνες Θεωρητική κατάρτιση που πραγματοποιείται σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακή εκπαίδευση, προετοιμασία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επισκέψεις σε χώρους εργασίας επιχειρήσεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα) Οκτώ (8) μήνες Πρακτική άσκηση, εκ των οποίων: δύο (2) μήνες υλοποιούνται σε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας που ασχολούνται με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΕΠΕΚ και ΣΕΠΕ), έξι (6) μήνες υλοποιούνται σε επιχειρήσεις, φορείς ή υπηρεσίες όπου λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας. (Η άσκηση στις επιχειρήσεις δύναται να υλοποιείται είτε σε μία επιχείρηση είτε εκ περιτροπής σε διαφορετικές επιχειρήσεις κάθε δίμηνο ή τρίμηνο).
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα για την χορήγηση των παραπάνω ειδικοτήτων
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος,,publish,closed,closed,,iatriki-ergasias-kai-perivallontos,,,2023-07-19 12:17:25,2023-07-19 09:17:25,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26470,0,medspecialties,,0,raw