Γαστρεντερολογία

Νοσοκομείο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 6

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26475,1,2023-07-19 12:18:19,2023-07-19 09:18:19,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: Βασική Εκπαίδευση:Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία: (από τέσσερις (4) μήνες σε Τακτικό Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, Τακτικό Ηπατολογικό Ιατρείο και Τακτικό Ιατρείο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου).
Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε νοσηλευόμενους ασθενείς (Γενικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας, Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου).
Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.
Έξι (6) μήνες, εκ των οποίων: εξοικείωση με Προηγμένη Ενδοσκόπηση δύο (2) μήνες, Προηγμένη Ηπατολογία ένας (1) μήνας, Κινητικότητα ανωτέρου-κατωτέρου πεπτικού ένας (1) μήνας, Ογκολογία πεπτικού ένας (1) μήνας, Διατροφή σε νοσήματα του πεπτικού ένας (1) μήνας. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται κατά το 3ο και/ή 4ο έτος ειδικότητας.
Έξι (6) μήνες άσκηση σε αντικείμενο ελεύθερης επιλογής συμπεριλαμβανομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της απόκτησης εμπειρίας στις βασικές αρχές της έρευνας (υποχρεωτικά κατά το 4ο έτος ειδικότητας).
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών
Γαστρεντερολογίας απαιτείται άσκηση σε επείγοντα περιστατικά Γενικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας, Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου και σε Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Ενδοσκοπήσεις.
,Γαστρεντερολογία,,publish,closed,closed,,gastrenterologia,,,2023-07-19 12:18:19,2023-07-19 09:18:19,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26475,0,medspecialties,,0,raw