Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Νοσοκομείο: ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 8

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26450,1,2023-07-19 12:12:13,2023-07-19 09:12:13,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως
ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Έξι (6) μήνες Παθολογία
Έξι (6) μήνες Νευρολογία
Έξι (6) μήνες Ορθοπεδική
Ειδική εκπαίδευση:
Σαράντα δύο (42)μήνες Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση,,publish,closed,closed,,fysiki-iatriki-kai-apokatastasi,,,2023-07-19 12:12:13,2023-07-19 09:12:13,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26450,0,medspecialties,,0,raw