Εσωτερική Παθολογία

Νοσοκομείο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΓΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 14

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΓΝ ΑΘΗΝΩΝ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26458,1,2023-07-19 12:14:27,2023-07-19 09:14:27,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:είκοσι τέσσερις (24) μήνες
Τετράμηνη (4μηνη) εκπαίδευση σε επείγοντα παθολογικά περιστατικά και στη βραχεία νοσηλεία, δίμηνη (2μηνη) εκπαίδευση σε μονάδες εντατικής θεραπείας/αυξημένης φροντίδας/εμφραγμάτων και δεκαοκτάμηνη (18μηνη) εκπαίδευση στην Παθολογική Κλινική με υποχρεωτική ενασχόληση στα Παθολογικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ειδική εκπαίδευση: τριάντα έξι (36) μήνες
Συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση σε Παθολογική Κλινική με άσκηση τριών (3) διμήνων σε συναφείς ειδικότητες και εξειδικεύσεις της εσωτερικής παθολογίας, τόσο στην Κλινική όσο και τα εξωτερικά ιατρεία ή σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Κέντρα Υγείας).
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Εσωτερική Παθολογία,,publish,closed,closed,,esoteriki-pathologia,,,2023-07-19 12:14:27,2023-07-19 09:14:27,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26458,0,medspecialties,,0,raw