Δερματολογία – Αφροδισιολογία

Νοσοκομείο: ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ)

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 5

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ),Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26473,1,2023-07-19 12:17:57,2023-07-19 09:17:57,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική
Σαράντα δύο (42) μήνες Δερματολογία και Αφροδισιολογία.
,Δερματολογία - Αφροδισιολογία,,publish,closed,closed,,dermatologia-afrodisiologia,,,2023-07-19 12:17:57,2023-07-19 09:17:57,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26473,0,medspecialties,,0,raw