Δερματολογία – Αφροδισιολογία

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Διεύθυνση Υγείας: Λάρισας

Θέσεις: 4

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=121

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,Λάρισας,26473,1,2023-07-19 12:17:57,2023-07-19 09:17:57,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική
Σαράντα δύο (42) μήνες Δερματολογία και Αφροδισιολογία.
,Δερματολογία - Αφροδισιολογία,,publish,closed,closed,,dermatologia-afrodisiologia,,,2023-07-19 12:17:57,2023-07-19 09:17:57,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26473,0,medspecialties,,0,raw