Χειρουργική Παίδων

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"

Διεύθυνση Υγείας: Λάρισας

Θέσεις: 3

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=121

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ",Λάρισας,26447,1,2023-07-19 12:11:25,2023-07-19 09:11:25,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δυόμισι (21/2)έτη
Δύο (2 έτη) Γενική Χειρουργική
Ένα (1) εξάμηνο Παιδιατρική [με υποχρεωτική εκπαίδευση δύο (2) μηνών στην Παιδιατρική, δύο (2) μηνών σε Μ.Ε.Θ. Παίδων και δύο (2) μηνών σε Μ.Ε.Ν. Νεογνών, με αυτή τη σειρά]
Ειδική εκπαίδευση: τεσσεράμισι (41/2)έτη
Τέσσερα (4) έτη Χειρουργική Παίδων.
Έξι (6) μήνες κατ’ επιλογήν, ανά τρίμηνο σε δύο (2) από τις ειδικότητες ενηλίκων: Ουρολογία, Χειρουργική Θώρακος, Πλαστική Χειρουργική και Αγγειοχειρουργική.
Για διορισμό σε θέση Ειδικευόμενου στη Χειρουργική Παίδων είναι υποχρεωτικό προαπαιτούμενο η ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης σε Γενική Χειρουργική και Παιδιατρική για τη συνέχιση στην ειδική εκπαίδευση.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Χειρουργική Παίδων,,publish,closed,closed,,cheirourgiki-paidon,,,2023-07-19 12:11:25,2023-07-19 09:11:25,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26447,0,medspecialties,,0,raw