Χειρουργική

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

Διεύθυνση Υγείας: Φωκίδας

Θέσεις: 3

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pste.gov.gr/index.php/2015-05-25-10-24-19

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας,Φωκίδας,26449,1,2023-07-19 12:11:59,2023-07-19 09:11:59,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Πέντε (5) έτη Γενική Χειρουργική συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης (6) άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική
Στην περίπτωση που το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν
διαθέτει δυνατότητα άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική (δηλ.στο ίδιο Νοσοκομείο που βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Κέντρο να λειτουργούν τα εξής τμήματα: Νευροχειρουργικό, Ορθοπεδικό και Αγγειοχειρουργικό), τότε το εξάμηνο (6) της Τραυματολογικής Χειρουργικής θα πρέπει να καλύπτεται από άλλο Νοσοκομείο που διαθέτει Εκπαιδευτικό Κέντρο με τις σχετικές προϋποθέσεις. Δύο (2) εξάμηνα με υποχρεωτική επιλογή (ανά εξάμηνο) σε δύο (2) εκ των ακολούθων ειδικοτήτων. Γυναικολογίας, Αγγειοχειρουργικής, Ουρολογίας, Χειρουργική Θώρακος.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Χειρουργική,,publish,closed,closed,,cheirourgiki,,,2023-07-19 12:11:59,2023-07-19 09:11:59,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26449,0,medspecialties,,0,raw