Χειρουργική

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης

Διεύθυνση Υγείας: Ρεθύμνης

Θέσεις: 7

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=577&Itemid=905&lang=el#.V3D3RPmLTcs

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης,Ρεθύμνης,26449,1,2023-07-19 12:11:59,2023-07-19 09:11:59,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Πέντε (5) έτη Γενική Χειρουργική συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης (6) άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική
Στην περίπτωση που το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν
διαθέτει δυνατότητα άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική (δηλ.στο ίδιο Νοσοκομείο που βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Κέντρο να λειτουργούν τα εξής τμήματα: Νευροχειρουργικό, Ορθοπεδικό και Αγγειοχειρουργικό), τότε το εξάμηνο (6) της Τραυματολογικής Χειρουργικής θα πρέπει να καλύπτεται από άλλο Νοσοκομείο που διαθέτει Εκπαιδευτικό Κέντρο με τις σχετικές προϋποθέσεις. Δύο (2) εξάμηνα με υποχρεωτική επιλογή (ανά εξάμηνο) σε δύο (2) εκ των ακολούθων ειδικοτήτων. Γυναικολογίας, Αγγειοχειρουργικής, Ουρολογίας, Χειρουργική Θώρακος.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Χειρουργική,,publish,closed,closed,,cheirourgiki,,,2023-07-19 12:11:59,2023-07-19 09:11:59,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26449,0,medspecialties,,0,raw