Αγγειοχειρουργική

Νοσοκομείο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Υγείας: Θεσσαλονίκης

Θέσεις: 3

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=128

Ιατρική Ειδικότητα: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκης,26481,1,2023-07-19 12:19:24,2023-07-19 09:19:24,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Δύο (2) έτη Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη
Τέσσερα (4) έτη Αγγειοχειρουργική.
Έξι (6) μήνες Καρδιοθωρακοχειρουργική (αποτελείται από ένα (1) τρίμηνο Καρδιοχειρουργική και ένα (1) τρίμηνο Θωρακοχειρουργική). Η εκπαίδευση προτείνεται να υλοποιείται σε Καρδιοθωρακοχειρουργικά Κέντρα.
Έξι (6) μήνες υπερήχους αγγείων σε αγγειοχειρουργικές κλινικές αναγνωρισμένες ως εκπαιδευτικά κέντρα.
,Αγγειοχειρουργική,,publish,closed,closed,,angeiocheirourgiki,,,2023-07-19 12:19:24,2023-07-19 09:19:24,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26481,0,medspecialties,,0,raw