Αγγειοχειρουργική

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

Διεύθυνση Υγείας: Έβρου

Θέσεις: 2

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pamth.gov.gr/iatroi/lists-u8.php?nid=1

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου,Έβρου,26481,1,2023-07-19 12:19:24,2023-07-19 09:19:24,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Δύο (2) έτη Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη
Τέσσερα (4) έτη Αγγειοχειρουργική.
Έξι (6) μήνες Καρδιοθωρακοχειρουργική (αποτελείται από ένα (1) τρίμηνο Καρδιοχειρουργική και ένα (1) τρίμηνο Θωρακοχειρουργική). Η εκπαίδευση προτείνεται να υλοποιείται σε Καρδιοθωρακοχειρουργικά Κέντρα.
Έξι (6) μήνες υπερήχους αγγείων σε αγγειοχειρουργικές κλινικές αναγνωρισμένες ως εκπαιδευτικά κέντρα.
,Αγγειοχειρουργική,,publish,closed,closed,,angeiocheirourgiki,,,2023-07-19 12:19:24,2023-07-19 09:19:24,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26481,0,medspecialties,,0,raw