Αλλεργιολογία

Νοσοκομείο: ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΓΝ ΠΑΙΔΩΝ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 5

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΓΝ ΠΑΙΔΩΝ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26477,1,2023-07-19 12:18:43,2023-07-19 09:18:43,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως;
Βασική Εκπαίδευση: δύο (2) έτη
Ένα (1) έτος Παθολογία και
Ένα (1) έτος Παιδιατρική, ανεξαρτήτου σειράς
Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη
Έξι (6) μήνες Ανοσολογία (κλινικοεργαστηριακή)
Τρεις (3) μήνες Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπνοής
Τρεις (3) μήνες Δερματολογία
Δύο (2) έτη Κλινική Αλλεργιολογία (ενηλίκων και παίδων)
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Αλλεργιολογία,,publish,closed,closed,,allergiologia,,,2023-07-19 12:18:43,2023-07-19 09:18:43,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26477,0,medspecialties,,0,raw