Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Νοσοκομείο: ΑΤΤΙΚΟ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 2

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΑΤΤΙΚΟ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26478,1,2023-07-19 12:18:53,2023-07-19 09:18:53,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δεκαέξι (16) μήνες:
Τρεις (3) μήνες Παθολογία, εννέα (9) μήνες Παθολογική Ογκολογία, τέσσερις (4) μήνες Απεικόνιση/Ακτινοδιαγνωστική, [δύο (2) μήνες σε Αξονική Τομογραφία και δύο (2) μήνες σε Μαγνητική Τομογραφία].
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα τέσσερις (44) μήνες
Συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση τριών (3) μηνών στην βραχυθεραπεία σε Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας που διαθέτουν ανάλογο τεχνολογικά εξοπλισμό και προαιρετική εκπαίδευση τριών (3) μηνών σε Κέντρα όπου εφαρμόζονται εξειδικευμένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και/ή ανακουφιστική - υποστηρικτική αγωγή.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία,,publish,closed,closed,,aktinotherapeftiki-ogkologia,,,2023-07-19 12:18:53,2023-07-19 09:18:53,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26478,0,medspecialties,,0,raw