Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Διεύθυνση Υγείας: Ηρακλείου

Θέσεις: 2

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=577&Itemid=905&lang=el

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου,Ηρακλείου,26478,1,2023-07-19 12:18:53,2023-07-19 09:18:53,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δεκαέξι (16) μήνες:
Τρεις (3) μήνες Παθολογία, εννέα (9) μήνες Παθολογική Ογκολογία, τέσσερις (4) μήνες Απεικόνιση/Ακτινοδιαγνωστική, [δύο (2) μήνες σε Αξονική Τομογραφία και δύο (2) μήνες σε Μαγνητική Τομογραφία].
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα τέσσερις (44) μήνες
Συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση τριών (3) μηνών στην βραχυθεραπεία σε Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας που διαθέτουν ανάλογο τεχνολογικά εξοπλισμό και προαιρετική εκπαίδευση τριών (3) μηνών σε Κέντρα όπου εφαρμόζονται εξειδικευμένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και/ή ανακουφιστική - υποστηρικτική αγωγή.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία,,publish,closed,closed,,aktinotherapeftiki-ogkologia,,,2023-07-19 12:18:53,2023-07-19 09:18:53,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26478,0,medspecialties,,0,raw