Ακτινολογία

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διεύθυνση Υγείας: Καστοριάς

Θέσεις: 3

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς,Καστοριάς,26479,1,2023-07-19 12:19:03,2023-07-19 09:19:03,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική ή Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Εισαγωγικό στάδιο ειδικότητας διάρκειας έξι (6) μηνών εκ των οποίων: δύο (2) μήνες Κλασσική Ακτινολογία, δύο (2) μήνες Υπερηχοτομογραφία, δύο (2) μήνες Αξονική Τομογραφία με παράλληλη εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.
Έξι (6) μήνες Κλασική Ακτινολογία [τέσσερις (4) μήνες κλασική ακτινολογία, δύο (2) μήνες μαστογραφία]
Δέκα (10) μήνες Υπερηχοτομογραφία (συμπεριλαμβανομένων επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση)
Δέκα (10) μήνες Αξονική Τομογραφία (συμπεριλαμβανομένων επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου)
Δέκα (10) μήνες Μαγνητική Τομογραφία
Έξι (6) μήνες Επεμβατική Ακτινολογία
Ειδικά γνωστικά αντικείμενα: έξι (6) μήνες (κατ’ επιλογήν):
Στο στάδιο αυτό οι ειδικευόμενοι επιλέγουν το σύστημα που τους ενδιαφέρει ή εναλλακτικά συνεχίζουν την ειδίκευση τους στην ακτινολογία κατ’ επιλογήν από τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι, στο επιλεγέν σύστημα παρακολουθούν έξι (6) μήνες εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις σε διαπιστευμένα κέντρα ως εξής: 1) Μαστός και γυναικολογική ακτινολογία, 2) Καρδιαγγειακό, 3) Θώρακας,
4) Ακτινολογία κοιλίας - πυέλου, 5) Μυοσκελετικό, 6) Παιδιατρική Ακτινολογία, 7) Νευροακτινολογία,
8) Επεμβατική Ακτινολογία, 9) Ογκολογική Ακτινολογία. Στην επιστολή βεβαίωσης της εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/Καθηγητές, θα αναφέρουν αναλυτικά την επιπλέον
εκπαίδευση στην Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ακτινολογία,,publish,closed,closed,,aktinologia,,,2023-07-19 12:19:03,2023-07-19 09:19:03,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26479,0,medspecialties,,0,raw