Αιματολογία

Νοσοκομείο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΓΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 13

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΓΝ ΑΘΗΝΩΝ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26480,1,2023-07-19 12:19:14,2023-07-19 09:19:14,

σΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογίας
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Είκοσι (20) μήνες στη διάγνωση/θεραπευτική αντιμετώπιση αιματολογικών ασθενών ενδονοσοκομειακά.
Έξι (6) μήνες σε τακτικό εξωτερικό αιματολογικό Ιατρείο και συμβουλευτική Αιματολογία.
Τρεις (3) μήνες σε αιματολογικό Εργαστήριο (χρώσεις, τεχνικές μορφολογία).
Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στην αιμοπαθολογοανατομία.
Ένας (1) μήνας σε εργαστήριο για εκπαίδευση στην πραγματοποίηση και ερμηνεία μοριακών διαγνωστικών τεχνικών στην Αιματολογία, που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη για διαγνωστικούς λόγους/επιλογή θεραπευτικής αγωγής.
Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στον ανοσοφαινότυπο.
Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στις αιμοσφαιρινοπάθειες.
Τρεις (3) μήνες στην αιμοδοσία.
Τρεις (3) μήνες στην αιμόσταση/αιμορραγικές διαθέσεις.
Έξι (6) μήνες στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.
Κάθε ειδικευόμενος έχει δικαίωμα ατομικής επιλογής εκπαίδευσης για τρεις (3) μήνες μεταξύ των παρακάτω:
α) μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
β) συμβουλευτική αιματολογία
γ) Εργαστήριο Μοριακών τεχνικών
δ) αιμοσφαιρινοπάθειες
ε) αιμόσταση- Αιματολογία στην κύηση
στ) αιμοδοσία
,Αιματολογία,,publish,closed,closed,,aimatologia,,,2023-07-19 12:19:14,2023-07-19 09:19:14,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26480,0,medspecialties,,0,raw