Tech4SmartCities, Επιχειρηματικές συναντήσεις για τις Έξυπνες Πόλεις του Μέλλοντος – δήλωση συμμετοχής έως 14 Ιουνίου 2021 – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas.

Το Tech4SmartCities αποτελεί μια εκδήλωση επιχειρησιακών συναντήσεων στους θεματικούς τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αστικής κινητικότητας και των μεταφορών, των βιώσιμων κατασκευών, της κυκλικής οικονομίας, της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με καταλύτη τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εκδήλωση διοργανώνεται διαδικτυακά από το Enterprise Europe Network την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, ενώ τη συμμετοχή ελληνικών φορέων υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), συντονιστής του ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου.

Η εκδήλωση έχει στο επίκεντρο τις βιώσιμες και έξυπνες τεχνολογίες για τις πόλεις του μέλλοντος και προσκαλεί τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Θα επικεντρωθεί, επίσης, στις ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ παράλληλα, πέραν των διμερών συναντήσεων συνεργασιών, θα διοργανωθεί πλήθος δραστηριοτήτων.

Κύρια θέματα που καλύπτονται από την εκδήλωση είναι τα εξής:

  • Έξυπνες πόλεις και κοινότητες
  • Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής για Έξυπνες πόλεις
  • Έξυπνη κινητικότητα και μεταφορές
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων και αστικών περιοχών
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση και ανάκτηση ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα
  • Κυκλική οικονομία και φυσικές λύσεις για αστικές περιοχές
  • Έξυπνη, υγιής και ασφαλής διαβίωση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εγγραφούν δωρεάν στην πλατφόρμα b2match και να υποβάλουν ένα προφίλ ως τις 14 Ιουνίου 2021. Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Brokerage Event και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας b2match και δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

Δηλώστε συμμετοχή και επιλέξτε ως γραφείο υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (GR National Documentation Centre), συντονιστή του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Θανάση Χαρέμη, σύμβουλο Καινοτομίας στο ΕΚΤ (acharemis@ekt.gr).

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, οργανισμός δημοσίου συμφέροντος εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, ΕΚΤ

Περισσότερες Πληροφορίες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Προγράμματα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2025

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Deloitte Full-Stack Developer Hackathon- Thessaloniki

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024