Συμμετέχουσες Εταιρίες στις Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας 2020

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο, Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες
Ειδικότερο Πεδίο:
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια, Απόφοιτος/η
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά/ άριστη γνώση, Γερμανικά/ καλή γνώση, Γαλλικά/ καλή γνώση
Προϋπηρεσία: επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: εκπληρωμένες
Τόπος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Εξωτερικό
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 μμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Πεδίο: Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προγραμματιστής
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής,Κάτοχος Διδακτορικού
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Προσφερόμενες Θέσεις: 1) Μηχανολόγος Μηχανικός για το Τεχνικό Τμήμα, 2) ELECTRICAL R&D ENGINEER για το Τεχνικό Τμήμα, 3) Προγραμματιστής
Προσφερόμενες Θέσεις: εδώ
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 10:00 πμ

ΗΕΤΙΑ – Hellenic Emerging Technologies Industry Association

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θεωρητικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο, Επιστήμες Φυσικές Αγωγής και Αθλητισμού
Ειδικότερο Πεδίο: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, προγραμματιστές, μηχανολόγοι μηχανικοί, φυσικοί, business development, marketing
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής/τρια, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά: άριστη γνώση
Προϋπηρεσία: Eπιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, άλλη πόλη στην Ελλάδα
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 11:00 πμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Πεδίο: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Αδιάφορο
Προσφερόμενες Θέσεις: εδώ
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, άλλη πόλη στην Ελλάδα
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 10:00 πμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θεωρητικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο, Επιστήμες Υγείας
Ειδικότερο Πεδίο: Translators, Biologists, Chemists, Computer Scientists, Machine Learning Experts
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η, Κάτοχος μεταπτυχιακού
Ξένες Γλώσσες: English – fluent
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Προσφερόμενες Θέσεις: 1) Localization Project Manager 2) Machine Translation Specialist 3) Localization Engineer
Πληροφορίες για τις θέσεις
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 10:20 πμ.

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Πεδίο:
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια, Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής/τρια, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά άριστη γνώση
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Αδιάφορο
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αθήνα
Προσφερόμενες Θέσεις:
Discover Graduate Program: https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/discover-graduate-program/ Internship opportunities: https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/eisai-foititis/
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 10:40 πμ.


Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια, Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής/τρια, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά άριστη γνώση
Προϋπηρεσία: αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αθήνα
Προσφερόμενες Θέσεις: https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobsearch?jk=&sb=1
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 11:20 πμ.

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Πεδίο:
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά/ άριστη γνώση
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 11:40 πμ.

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Όλα
Ειδικότερο Πεδίο:
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 12:20 μμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Όλα
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής/τρια, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη, άλλη πόλη στην Ελλάδα
Προσφερόμενες Θέσεις: Δείτε εδώ την περιγραφή των θέσεων
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 10:20 πμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Όλα
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια, Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής/τρια, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά / άριστη γνώση
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Αδιάφορο
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αθήνα
Προσφερόμενες Θέσεις: Sales Account Manager, Web Developer
Προφίλ Εταιρίας: Η Lancom είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος Cloud Service Provider στην Ελλάδα, με δύο ιδιόκτητα Data Centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες Cloud Computing και Τηλεπικοινωνιών, που καλύπτουν γεωγραφικά όλο το εύρος των αναγκών κάθε επιχείρησης/οργανισμού.
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 12:40 μμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια,
Ξένες Γλώσσες: Καλή γνώση αγγλικών
Προϋπηρεσία: αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: αδιάφορο
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Προσφερόμενες Θέσεις: Δείτε εδώ την περιγραφή των θέσεων
Προφίλ Εταιρίας: Η SOFTWeb Adaptive I.T. Solutions® είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη Mobile applications, Εφαρμογών Διαδικτύου και την παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση τεχνολογιών αιχμής ακολουθώντας πάντα τις τελευταίες εξελίξεις και τεχνολογικές τάσεις..
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 10:40 πμ

Deutsche Bahn

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Όλα
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής/τρια, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: English/ Fluent, German/ Good Level
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Αδιάφορο
Τόπος: Εξωτερικό
Προσφερόμενες Θέσεις: We are actively looking for candidates in the academic field (Civil/Mechanical/Electrical Engineer) with a good level in German language.
Προφίλ Εταιρίας: Deutsche Bahn AG is a German railway company. Headquartered in Berlin, it is a private joint-stock company (AG), with the Federal Republic of Germany being its single shareholder. Deutsche Bahn is the largest railway operator and infrastructure owner in Europe, as it carries about two billion passengers annually.
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 13:00 μμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, Προγραμματιστής
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Προφίλ Εταιρίας: Η SEEMS είναι μια νεοφυής εταιρία στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας με προσανατολισμό στην ανάπτυξη Λύσεων ΙοΤ (Internet of Things – Διαδίκτυο των Πραγμάτων) με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.
Θέσεις εργασίας: 1) Embedded Software Engineer, 2) Full Stack Developer, 3) Hardware Engineer, 4) AI Engineer
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 13:20 μμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Φυσικός, Πληροφορική, Computer Science
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια, Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής/τρια, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά / άριστη γνώση
Προϋπηρεσία: αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Αδιάφορο
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αθήνα
Προσφερόμενες Θέσεις: Δείτε τις θέσεις εδώ
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 11:40 πμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θεωρητικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Γεωπονία, Δασολογία & Φυσικό Περιβάλλον, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Μηχανικοί, Πληροφορική
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια, Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, (επιθυμητή γλώσσα Γερμανικά)
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 11:20 πμ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Όλα
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Όλα
Ξένες Γλώσσες: Γνώση μίας βασικής, μητρικής γλώσσας (πχ. Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, κτλ.), Γνώση Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα (επίπεδο B2+)
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Αδιάφορο
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αθήνα
Προσφερόμενες Θέσεις: Δείτε τις θέσεις εδώ
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 11:00 π.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η,
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά άριστη γνώση
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 13:00 μ.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός/η,
Ξένες Γλώσσες:
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: αδιάφορο
Τόπος: Θεσσαλονίκη, ΑΘήνα
Προσφερόμενες Θέσεις: Software Engineer – Core Development, Software Engineer – Graphics Development,
Software Engineer – Post Processing Development
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 μ.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Λογιστές
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: αδιάφορο
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά/προαιρετικά
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: αδιάφορο
Τόπος: Άλλη πόλη στην Ελλάδα
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 12:20 μ.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θεωρητικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Λογιστές
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Αδιάφορο
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: αδιάφορο
Τόπος: Αθήνα, άλλη πόλη στην Ελλάδα
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 12:40 μ.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Μηχανικούς Υπολογιστών / αποφοίτους τμήματος Πληροφορικής
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (απαραίτητο) Καλή γνώση Γερμανικών (επιθυμητό)
Προϋπηρεσία: Αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: αδιάφορο
Τόπος: άλλη πόλη στην Ελλάδα
Προσφερόμενες Θέσεις: Έργο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, προγραμματισμός σε περιβάλλον προσομοίωσης που σχετίζεται με το όχημα. Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών Java και Java EE, .NET, όπως Visual C++ Ορισμός και εφαρμογή σύγχρονων Rich-Client αντικειμενοστρεφών εφαρμογών, διεπαφών λογισμικού και Web εφαρμογών.
Προφίλ Εταιρίας: Η εταιρεία ΝΙΚΙ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1994 στον Κατσικά Ιωαννίνων από τον Δρ. Δημήτρη Βαρτζιώτη. Στόχος της ΝΙΚΙ είναι η διασύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας με το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών εφαρμοσμένης μηχανικής και λύσεων πληροφορικής. Οι υπηρεσίες της ΝΙΚΙ περιλαμβάνουν βιομηχανικό σχεδιασμό, υπολογιστική προσομοίωση, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και τη διασύνδεση αυτών των τομέων.
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 13:20 μ.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Χημικός, Πληροφορική, Αγγλική/ Γερμανική/ Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία, Οικονομικές Επιστήμες, ΜΜΕ
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες:
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος: Αθήνα, άλλη πόλη στην Ελλάδα
Προφίλ Εταιρίας
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 13:40 μ.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο, Επιστήμες Υγείας
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Προγραμματιστές, Γιατροί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά καλή γνώση, Γερμανικά καλή γνώση
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: αδιάφορο
Τόπος: εξωτερικό
Προσφερόμενες Θέσεις: Πληροφορική διάφορες θέσεις με πολλά αντικείμενα όπως Junior Consultant Business IT, Data engineer, IT Security, Software Testing, Software Development, Microsoft Azure κ.α. Ιατρική διάφορες ειδικότητες όπως η ψυχιατρική, νευρολογία, γαστροεντερολογία, ορθοπαιδική, χειρουργική, πνευμονολογία κ.α.
Προφίλ Εταιρίας: Η εταιρεία Orgaethics (organization + ethics) συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες στη Γερμανία και προσφέρει εργασία σε τομείς της πληροφορικής, της ιατρικής και της μηχανικής. Επίσης σε συνεργασία με καταξιωμένα πανεπιστήμια, προσφέρει στους απόφοιτους της πληροφορικής δυαδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας, οι οποίες είναι έμμισθες καθ’ όλη την διάρκειάς τους. (Δυαδικές σημαίνει ότι η εκπαίδευση γίνεται κατά ένα μέρος σε μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση 80% και κατά ένα άλλο μέρος στο πανεπιστήμιο 20%).
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 13:40 μ.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο, Ιταλική Φιλολογία
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Προγραμματιστές, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια, Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά καλή γνώση
Προϋπηρεσία: αδιάφορο
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: αδιάφορο
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Προσφερόμενες Θέσεις: The center is located in Technopoli (Thessaloniki’s ICT Business Park), where we attract talented university graduates, we train them in the latest technology skills and engage them in breakthrough projects in Europe, on the areas of Digital, Application Management, Systems Integration, Cloud Engineering, Robotics Process Automation, Data Analytics, Enterprise & Operations Risk, Cyber Risk, Assurance, Finance and Tax. Currently, we employ around 350 young professionals, with plans to further invest in the potential of talented graduates and exceed 500 people during the next year. We maintain strong working relationships with local leading Universities and Research Centers and invest on the continuous education of young graduates through focused training courses, skill building, boot camps, code schools, academies, etc.
Προφίλ Εταιρίας: Following our mission to “Make in impact that matters”, we decided within the crisis, to invest in the talent and prospects of young Greek graduates and create numerous promising careers in Greece within Deloitte’s forward-looking multinational environment, contributing to the reduction of high unemployment and the reversal of “brain drain”. In 2017, we launched in Thessaloniki, Deloitte Alexander Competence Center (DACC) S.A., a hub for the development of our next generation innovation services and talent. DACC was setup as a competence / excellence center to capitalize on the abundant of talent of Thessaloniki and to serve the growing needs of Deloitte in Central Mediterranean and Europe for skilled professionals.
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 14:00 μ.μ

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο
Ειδικότερο Επιστημονικό πεδίο: Προγραμματιστές, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Προπτυχιακός φοιτητής/τρια, Απόφοιτος/η, Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδακτορικός φοιτητής, Κάτοχος Διδακτορικού
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά καλή γνώση
Προϋπηρεσία: επιθυμητή
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: εκπληρωμένες
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αθήνα
Προσφερόμενες Θέσεις: Support Consultant: Συμμετοχή στην ομάδα Υπηρεσιών και Υποστήριξης Έργων της εταιρίας με σκοπό την παρακολούθηση και τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης βάσει των εταιρικών προδιαγραφών. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών • Καθημερινός έλεγχος και παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών μας • Εντοπισμός και επίλυση σφαλμάτων λειτουργίας • Διαχείριση αιτημάτων πελατών και ενημέρωση του εταιρικού CRM
Προφίλ Εταιρίας: Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντά της, ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS & B.I. Είναι σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).
Ημέρα & Ώρα Παρουσίασης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 14:00 μ.μ