Είμαι Μέλος ΔΕΠ

Ως μέλη ΔΕΠ μπορείτε να εγγραφείτε στο δίκτυο ακαδημαϊκών συμβούλων, να μας αποστέλλετε τις νέες ερευνητικές σας θέσεις, να ενημερώνεστε καθημερινά για τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, για τις δράσεις και εκδηλώσεις του ΓΔ. Επίσης, μπορείτε να παρέχετε καθοδήγηση σε φοιτητές-απόφοιτους για την ανάπτυξη και την επίτευξη των ουσιαστικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους στόχων.