Υποτροφίες

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους καταγόμενους από την Καλαμάτα

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαΐου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Είκοσι (20) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαΐου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό σε φοιτητή/τρια με καταγωγή από τη Ναύπακτο

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαΐου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου (SSHN) στη Γαλλία 2024

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024 Λήξη προβολής: 21 Ιουνίου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Τρεις (3) υποτροφίες αξίας 10.000€ η καθεμία για σπουδές στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαρτίου 2024 Τοποθεσία: Εξωτερικό

Προκήρυξη πέντε (5) υποτροφιών του “Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαΐου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Υποτροφίες

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους καταγόμενους από την Καλαμάτα

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαΐου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Είκοσι (20) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαΐου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό σε φοιτητή/τρια με καταγωγή από τη Ναύπακτο

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαΐου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου (SSHN) στη Γαλλία 2024

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024 Λήξη προβολής: 21 Ιουνίου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Τρεις (3) υποτροφίες αξίας 10.000€ η καθεμία για σπουδές στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαρτίου 2024 Τοποθεσία: Εξωτερικό

Προκήρυξη πέντε (5) υποτροφιών του “Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2024 Λήξη προβολής: 31 Μαΐου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου