Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE (2023-24) Λήξη: 6/10/2023

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE προκηρύσσουν συνολικά τριάντα (30) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Οι Υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι εισήχθησαν το έτος 2023 ως πρωτοετείς φοιτητές σε συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΑΕΙ), έχουν ηλικία έως είκοσι (20) έτη και πληρούν τις προϋποθέσεις του Προγράμματος 2023.

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE

  • Λήξη Υποβολής: 6 Οκτωβρίου 2023

    Τοποθεσία: Ελλάδα