Νέες Υποτροφίες Ιδρύματος Αλτιναλμάζη και Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας