Προκήρυξη Υποτροφίας από το Υπουργείο Υγείας-προσφορά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος- για Μετεκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Βαρέος Τραύματος Γενικοί Χειρουργοί |Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί-Λήξη 10/02/2023

Σχετικά

N. 4655/2020 δίνεται η ευκαιρία σε ιατρούς ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής μέσω υποτροφιών με  αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) να εκπαιδευτούν στο κορυφαίο παγκοσμίως κέντρο εκπαίδευσης Trauma Directorate του Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) στη Νότιο Αφρική. Εκτός από αυτές τις βασικές ειδικότητες που εκπαιδεύονται κατά προτεραιότητα, μπορούν να έχουν αντίστοιχη εκπαίδευση και άλλες ειδικότητες όπως αναισθησιολόγοι, θωρακοχειρουργοί, αγγειοχειρουργοί και νοσηλευτές επειγόντων και χειρουργείου.

Το Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) είναι το τρίτο μεγαλύτερο νοσοκομείο στον κόσμο, με έκταση 173 στρέμματα, 3.200 κρεβάτια και 6.760 μέλη προσωπικού. Οι εγκαταστάσεις στεγάζονται σε 429 κτίρια με συνολική επιφάνεια 233.795 m2. Το νοσοκομείο βρίσκεται στην περιοχή Soweto του Johannesburg στη Νότια Αφρική. Το Soweto, ακρωνύμιο του South Western Township, είναι η περιοχή που έμεναν οι εργαζόμενοι στα ορυχεία του Γιοχάνεσμπουργκ. Μετά το apartheid συνεχίζει και στεγάζει τον φτωχότερο πληθυσμό της περιοχής που αριθμεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια κατοίκους. To CHBAH εξυπηρετεί όλον αυτόν τον πληθυσμό προσφέροντας υψηλότατης ποιότητας υπηρεσίες με ιατρικό προσωπικό από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Witwatersrand. Αντίστοιχο ρόλο έχουν παρακείμενα μικρότερα νοσοκομεία, το Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο Charlotte Maxeke, το Νοσοκομείο Helen Joseph κ.α.

Περίπου το 70% των εισαγωγών αφορούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων περίπου 320 θυμάτων βαρέoς τραύματος μηνιαίως. Τα επείγοντα απαριθμούν καθημερινά πάνω από 350 ασθενείς και καταγράφονται ετησίως περίπου 150.000 εισαγωγές και 500.000 εξωτερικοί ασθενείς.

Το γεγονός ότι το CHBAH υπηρετεί τόσο μεγάλο πλήθος ασθενών, το ότι οι γιατροί του είναι εξαιρετικά έμπειροι και ακαδημαϊκά προσανατολισμένοι και το ότι υπάρχει ανάγκη  πρακτικής/hands-on άσκησης των υποτρόφων μας, κάνει το περιβάλλον ιδανικό για απόκτηση γνώσεων και σημαντικής εμπειρίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά για τραυματικά και επείγοντα περιστατικά.

Οι αξίες του CHBAH όπως ορίζονται στο θεσμικό του πλαίσιο:

 • Επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου φροντίδας των ασθενών, με ενσυναίσθηση και κατανόηση, βάσει ορθών επιστημονικών αρχών.
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να είναι οι καλύτερα εκπαιδευμένοι για την εξυπηρέτηση  ασθενών και τραυματιών.
 • Διατήρηση και υπεράσπιση της αλήθειας, της ακεραιότητας και της δικαιοσύνης για όλους, ανά πάσα στιγμή, προς όφελος των ασθενών, του προσωπικού και της κοινότητας.

Προκήρυξη Υποτροφίας για Μετεκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Βαρέoς Τραύματος

Το Υπουργείο Υγείας με αποκλειστική δωρεά από το’Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπαίδευση ενδιαφερομένων στην αντιμετώπιση βαρέος τραύματος στο πλαίσιο ανάπτυξης Συστήματος Τραύματος στη χώρα.
Το πρόγραμμα υποτροφιών βάσει του ν.4655, ΦΕΚ 16/Α31″1″2020 και της τροποποίησης αυτού ν.4702, ΦΕΚ 130/Α3’7’2020 υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την πρώτη 5ετία και ακολούθως από πόρους του Υπουργείου Υγείας.
Η εκπαίδευση θα γίνει στο νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) το οποίο βρίσκεται στο Johannesburg στη Νότια Αφρική. Οι υπότροφοι θα έχουν πλήρη κλινική ευθύνη για την αναζωογόνηση και τη χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών υπό
την επιτήρηση και στήριξη, όπου χρειάζεται, του πολύ έμπειρου προσωπικού του νοσοκομείου που διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών παγκοσμίως. Το νοσοκομείο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Witwatersrand με το οποίο δρομολογούνται ενέργειες
αδελφοποίησης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη εξέλιξη στην αποδοχή των υποτρόφων της Ελλάδας. Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη λόγω της προσέλευσης εκπαιδευομένων από πολλές χώρες του
κόσμου που αναζητούν αντίστοιχη εκπαίδευση.

 1. Η υποτροφία αφορά σε: Ειδικότητες: Γενικοί Χειρουργοί και Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί. Επίπεδο:
  • Επίκουροι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές,
  • Επιμελητές Β κατά προτεραιότητα ή/και Επιμελητές A (Ν. 2071/1992, άρθρο 74)
  • Ειδικευόμενοι στον τελευταίο χρόνο ειδικότητας (Ν.2194/1994, άρθρο 5)
 2. Προϋποθέσεις
  • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση αγγλικών .
  • Σημαντικά προσόντα θα θεωρηθούν η εκπαίδευση στο ATLS και το DSTC, καθώς και η απασχόληση σε δημόσιο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει τραύμα.
 3. Διάρκεια
  • Η παραμονή στην περιοχή του Johannesburg ορίζεται σε 3 μήνες κατ’ ελάχιστον και επεκτείνεται σε 6 εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις.
 4. Κάλυψη εξόδων
  • Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης. Η παραμονή των υποτρόφων έχει ρυθμιστεί σε ασφαλείς περιοχές που απέχουν 10-25′ από το νοσοκομείο.
 5. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
  • Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα traumaedu.gr, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις Υποτροφίες και την Εκπαίδευση στο Τραύμα.
  • Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή Τραύματος του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και προσωπικής συνέντευξης.
 6. Αξιολόγηση μετεκπαίδευσης
  • Οι υπότροφοι συμπληρώνουν ημερολόγιο εκπαίδευσης και log book για κάθε δραστηριότητά τους και αξιολογούνται ανά μήνα για την πρόοδό τους από τους εκπαιδευτές τους. Εφόσον συντρέχουν λόγοι γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και επί μη συμμόρφωσης η υποτροφία μπορεί να διακοπεί. Αντιθέτως, εφόσον συντρέχουν λόγοι μπορεί να παραταθεί για 3 επιπλέον μήνες.

Συμπλήρωση Αιτήσεων και Υποβολή Σχετικών Εγγράφων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
TraumaEdu.gr

Η πλατφόρμα συμπλήρωσης αιτήσεων και υποβολής σχετικών εγγράφων tra u m a e d u .g r δέχεται αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια της 5ετίας και οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής τους, για τη διαδικασία της
συνέντευξης. Οι ενδιαφερόμενοι για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 (ΟΚΤ. – ΔΕΚ.) καθώς και για τα δυο πρώτα τρίμηνα του 2024 (IAN. – MAP. & ΑΠΡ. – ΙΟΥΝ.) καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, έως και 10/02/2023.

Απαραίτητα Έγγραφα:

 1. Φωτοντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής
 2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Δύο (2) Πρόσφατες Συστατικές Επιστολές
 4. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Πρόσθετα Προσόντα:

 1. Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος Advanced Trauma Life
  Support (ATLS), ή / και χρονολογία τελευταίας ανανέωσης.
 2. Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος Definitive Surgical Trauma
  Care (DSTC)
  *Επισημαίνεται ότι μέρος της διαδικασίας των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί στην
  Αγγλική γλώσσα.

Αίτηση Συμμετοχής για Μετεκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Βαρέος Τραύματος

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου