Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων – Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Δ.Π.Θ.

Συνέλευση αριθ. 1/09.09.2020)

Κ α λ ε ί
Όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  1. Δενδροκομία-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων( 1 θέση)
  2. Αγροτική Πολιτική (2 θέσεις)
  3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων (1 θέση)
  4. Εφαρμοσμένη Πληροφορική-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (1 θέση)

να υποβάλλουν από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 σχετική αίτηση.

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Ίδρυμα Ωνάση: Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2023 - 2024

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024