Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

  1. Αγγλόφωνο ΠΜΣ “Ανθρώπινη Αναπαραγωγή” 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» (MSc in Human Reproduction) για τέταρτο συνεχές έτος για επαγγελματίες υγείας, ιδίως μαιευτήρες-γυναικολόγους και ενδοκρινολόγους, καθώς και αποφοίτους των Τμημάτων Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (εμβρυολόγους, γενετιστές, βιολόγους) και άλλων Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Γενικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Η γνώση του επιστημονικού αυτού αντικειμένου μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη για ένα σύγχρονο ιατρικό βιογραφικό. Τέλος, η κατοχή του MSc αποτελεί προϋπόθεση για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και για απασχόληση στο πεδίο της ιατρικής έρευνας.

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, που το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι:

1) Μικρή διάρκεια: Από το Οκτώβριο έως τον Σεπτέμβριο (12 μήνες), οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των 75 διδακτικών μονάδων (ECTS), που αντιστοιχούν στα εννέα μαθήματα (Eρευνητική Μεθοδολογία-Βιοστατιστική, Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής στον Άνδρα, Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής στη Γυναίκα, Υπογονιμότητα, Διέγερση των ωοθηκών – Μέθοδοι Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Γενετική της Αναπαραγωγής και Βλαστοκύτταρα, Ειδικά θέματα στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, Προεμφυτευτική Διάγνωση, Βιοηθική της Αναπαραγωγής) και στην Διπλωματική εργασία.

2) Ευέλικτη, μικτή μορφή μαθημάτων: Συνδυασμός φυσικής (on-site) και διαδικτυακής (on-line) παρουσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Απαιτούνται μόνο τρεις εβδομάδες φυσικής παρουσίας (μία εβδομάδα τον Οκτώβριο, μία τον Δεκέμβριο και μία τον Μάρτιο), ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ευελιξία.

3) Διεξαγωγή μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα: Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η παρουσία μίας διεθνούς ομάδας διακεκριμένων καθηγητών και μία διεθνούς τάξης συμφοιτητών.

4) Ανταγωνιστικά δίδακτρα: Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, καθιστώντας το μεταπτυχιακό ελκυστική και προσιτή επιλογή για πολυάσχολους επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα humrepro.med.auth.gr και επικοινωνήστε με τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στο e-mail info-humrepro@auth.gr. Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα humrepro.med.auth.gr και γίνονται δεκτές κατά το διάστημα 1 Μαίου έως 10 Iουλίου 2024.

2. Αγγλόφωνο ΠΜΣ “Health Statistics & Data Analytics” ακαδημαϊκού έτους 2024-25

3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

Το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το
ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην
απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις
εξής κατευθύνσεις:

  1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
  2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων
    Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ανάλογα με την κατεύθυνση. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεπικουρούν στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος με πίστωση αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση msc-app-bio@bio.auth.gr από την ημέρα της προκήρυξης έως και 30-6-2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

4. Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2026 

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου