Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

ΠΜΣ”Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων”.

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτερο όριο πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων”.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε μία από τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. “Εφηβική Ιατρική και φροντίδα Υγείας Εφήβων” (Adolescent Medicine and Adolescent health Care) ως εξής:

  • Εφηβική Ιατρική (Adolescent Medicine)
  • Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων (Psychological and Pedagogical Adolescent Care).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως. Το Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί τη μικτή “blended” μορφή διδασκαλίας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ, η καταβολή των οποίων γίνεται τμηματικά σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 10/01/2024 έως και 10/02/2024 εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: msc-adol@auth.gr.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου