Προγράμματα Υποτροφιών στην Επιδημιολογία και τη Μικροβιολογία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC Fellowship Programme)

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC Fellowship Programme) είναι πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας δύο ετών και αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου (European Programme for Intervention Epidemiology Training-EPIET) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας (European Public Health Microbiology Training Programme-EUPHEM).

Και τα δύο προγράμματα παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία χρησιμοποιώντας την προσέγγιση «μάθηση μέσω δράσης».

Το EPIET ξεκίνησε το 1995, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου καλά εκπαιδευμένων επιδημιολόγων πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την ενίσχυση της εφαρμοσμένης επιδημιολογίας των μεταδοτικών νοσημάτων τόσο σε επίπεδο κρατών μελών (ΚΜ) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στην επιδημιολογία πεδίου (διερεύνηση επιδημιών, επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων, εφαρμοσμένη έρευνα, εκπαίδευση, επιστημονική επικοινωνία) με έμφαση και προσανατολισμό στην «πράξη δημόσιας υγείας». Απευθύνεται σε ιατρούς, επιδημιολόγους, νοσηλευτές, μικροβιολόγους, κτηνιάτρους, βιολόγους και άλλους επαγγελματίες των επιστημών υγείας ή κοινωνικών επιστημών με προηγούμενη εμπειρία στη δημόσια υγεία ή/και επιδημιολογία, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μελλοντική επαγγελματική απασχόληση στην επιδημιολογία πεδίου.

Το EUPHEM στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου μικροβιολόγων δημόσιας υγείας για την ενίσχυση της επιτήρησης και του ελέγχου των μεταδοτικών νοσημάτων. Παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στη μικροβιολογία της δημόσιας υγείας σε εργαστήρια με λειτουργίες δημόσιας υγείας στην ΕΕ. Απευθύνεται σε μικροβιολόγους της ΕΕ με προηγούμενη εκπαίδευση/εμπειρία στην ιατρική, κτηνιατρική ή περιβαλλοντική μικροβιολογία και έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή επιδημιολογικών αρχών και μεθόδων σε δεδομένα μικροβιολογίας που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τον έλεγχο νοσημάτων στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται σε εθνικά ή περιφερειακά κέντρα επιτήρησης και ελέγχου των μεταδοτικών νοσημάτων στην ΕΕ και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για την Ελλάδα, ο ΕΟΔΥ αποτελεί Κέντρο Εκπαίδευσης του EPIET κατόπιν έγκρισης από το ECDC από το 2011 (ως πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) και μέλος του ελληνικού EUPHEM Consortium (ΕΣ∆Υ, ΕΟΔΥ, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, ΕΚΠΑ – Ιατρική Σχολή, Κέντρο Αναφοράς Φυματίωσης Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία») στα πλαίσια του EUPHEM.

Τα προγράμματα EPIET και EUPHEM αποτελούνται από δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση European Union-track (EU-track) και την κατεύθυνση Member State – track (MS-track).

Στην κατεύθυνση EU-track, οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται και εκπαιδεύονται για δύο έτη στους αναγνωρισμένους χώρους κατάρτισης μίας χώρας της ΕΕ διαφορετικής από τη δική τους, με την υποστήριξη του ECDC (κάλυψη μισθού και εξόδων παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων). Στην εθνική κατεύθυνση MS -track τα ΚΜ επιλέγουν εκπαιδευόμενο από το εργατικό δυναμικό του τομέα της δημόσιας υγείας της χώρας, ο οποίος εκπαιδεύεται στη δική του χώρα και το ECDC χρηματοδοτεί την συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Υποτροφιών ECDC 2024-2026 έχουν ξεκινήσει και θα είναι ανοικτές μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2023.

Για να υποβάλετε αίτηση απαιτείται:

  • να γνωρίζετε άριστα (τουλάχιστον B2 επίπεδο) τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ/ΕΟΧ, εκ των οποίων η μία είναι η αγγλική.
  • να είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ/ΕΟΧ

Επιπλέον, ανάλογα το πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις:

Πρόγραμμα EPIET:

  • Ολοκληρωμένη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστημιακές σπουδές) πιστοποιημένη με δίπλωμα ιατρικής, δημόσιας υγείας, επιδημιολογίας, κτηνιατρικής, νοσηλευτικής, βιολογίας, μικροβιολογίας, φαρμακολογίας, βιοϊατρικής, βιοπληροφορικής ή άλλων επιστημών υγείας και κοινωνικών επιστημών, σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου ή ισοδύναμο και
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη δημόσια υγεία ή στην εφαρμοσμένη επιδημιολογία. 

Πρόγραμμα EUPHEM:

  • Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πιστοποιημένη με δίπλωμα ιατρικής, βιολογίας, μικροβιολογίας, κτηνιατρικής, φαρμακολογίας, βιοπληροφορικής ή βιοϊατρικής, σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος, μεταπτυχιακού διπλώματος ή ισοδύναμου τίτλου και
  • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακή εμπειρία στη μικροβιολογία. ή διδακτορικό δίπλωμα στη μικροβιολογία ή ισοδύναμο (π.χ. ειδικότητα κλινικής μικροβιολογίας, ειδικότητες κτηνιατρικής ή εξειδίκευση σε οποιοδήποτε τομέα μικροβιολογίας).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ECDC και στην Προκήρυξη 2024-2026 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Προγράμματα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2025

Invitation to an innovation challenge | Co-creating Earth's digital twin | "2nd DestinE Service Platform Innovation Prize - Ideating the Impact of the DESP"

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Social Bus : Διήμερο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024