Βιοοικονομία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

  Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2934/τΒ/20-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΚΠΑ