Βιοϊατρική Μηχανική (MSc in Biomedical Engineering)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3585/τ.Β΄/26-09-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://biomed.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την κατανόηση των βασικών διεπιστημονικών αρχών που διέπουν την εν λόγω επιστημονική περιοχή, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η επικοινωνία επιστημών απ’ όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές κατά την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην προαγωγή της υγείας.

  Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την Βιοϊατρική Μηχανική.
  • Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την ενασχόληση τους με ένα έντονα διεπιστημονικό πεδίο.
  • Η εις βάθος κατάρτιση των εμπλεκόμενων σε θέματα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις (π.χ. σχεδιασμός/κατασκευή εμφυτευμάτων).
  • Προετοιμασία των φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Entry requirements

  The entry requirements for MSc are:

  • A first-class or upper second-class degree, equivalent of a Bachelor degree in a relevant Engineering or Science discipline. Other related professional qualifications or industrial (or Health related) experience may also be considered.
  • Sound English language qualifications. Even though there are no particular language skill requirements (e.g. a Lower degree, or equivalent, would suffice for enrollment), students with basic English should be proficient in Greek.

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Ιατρικών σχολών, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές και απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Πληροφορίες:

  Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ή το Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος:

  • Γραμματεία ΠΜΣ: Τηλ: 2461 0 56492, e-mail: biomed@uowm.gr
  • Διευθυντής ΠΜΣ, Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Τσουκνίδας: τηλ: 6944 830603, e-mail:    atsouknidas@uowm.gr