Βιοεπιχειρείν

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Τμήμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ & ΛΑΡΙΣΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.bioepixirin.bio.uth.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, τύπου «ΜΒΑ» στη Βιοτεχνολογία που πρωτοπορεί. To Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν διασυνδέει άμεσα την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με τις επιχειρήσεις, πλαισιώνοντας την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές εφαρμογές στη βιοτεχνολογία (τομείς φαρμάκων και υγείας, τροφίμων και διατροφής, περιβάλλοντος, βιοχημικής και μοριακής διαγνωστικής) και τη διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων, με ένα πρόγραμμα εντατικής εξατομικευμένης πρακτικής κατάρτισης (bootcamp).

  Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα, διαρκεί 18 μήνες (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS) και είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης. Απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες ή εν δυνάμει επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

  Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την εκπόνηση της Διπλωματικής, οι φοιτητές έχουν δύο επιλογές: έρευνα σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ερευνητικά κέντρα ή πρακτική κατάρτιση δίπλα σε καταξιωμένα στελέχη της αγοράς σε συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς φορείς, αναπτύσσοντας συνεργασίες σε εξειδικευμένα projects. Η επίβλεψη κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή πραγματοποιείται από Σύμβουλο Καθηγητή (Tutor), ο οποίος παρακολουθεί τη γενική πορεία προόδου τους καθόλη τη διάρκεια σπουδών και τους βοηθά στην αντιμετώπιση τυχόν εκπαιδευτικών και ερευνητικών προκλήσεων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

 • Σημειώσεις:

  Το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν έχει την χαρά να ανακοινώσει πως η Pfizer προσφέρει τρεις πλήρεις υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο ΔΠΜΣ «Βιοεπιχειρείν» το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

  Η υποτροφία Pfizer θα απονέμεται στον/στην πρωτοετή φοιτητή/τρια που έχει γίνει δεκτός/ή στο πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ «Βιοεπιχειρείν» και έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία με βάση την ακόλουθη μοριοδότηση:

  1. Βαθμός πτυχίου x 10 μόρια
  2. Επιστολή κινήτρων (ο/η υποψήφιος/α μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να περιγράψει τα κίνητρα/προσδοκίες του/της σχετικά με τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν. Στην επιστολή κινήτρων θα πρέπει να αποφεύγεται η αναφορά στην οικονομική κατάσταση του/της υποψήφιου/α μεταπτυχιακού φοιτητή), 25 μόρια
  3. Συνέντευξη από την επιτροπή επιλογής, 25 μόρια
  4. Οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ τεύχος Β /10 Μαΐου 2018 Αρ. 1625 περί των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

  Το ύψος της κάθε υποτροφίας αφορά στην κάλυψη του συνόλου των διδάκτρων των τριών (3) εξαμήνων σπουδών (4.500 €). Ο αριθμός των φοιτητών/τριών που θα λαμβάνουν την υποτροφία καθορίζεται από το ύψος της ετήσιας χορηγίας-υποτροφίας που θα ανακοινώνει η Pfizer. Για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα απονεμηθούν τρεις (3) υποτροφίες.

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν δύο (2) τμήματα, ένα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στην Λάρισα και ένα στις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, στην Αθήνα με σύγχρονη παρακολούθηση. Πως θα γίνει αυτό;

  Τα δύο τμήματα θα λειτουργούν ταυτόχρονα (ίδιες ημέρες και ώρες) και ο διδάσκων θα βρίσκεται είτε στην Λάρισα είτε στην Αθήνα. Όταν ο διδάσκων θα βρίσκεται στη Λάρισα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα φοιτούν στο Τμήμα των Αθηνών θα παρακολουθούν τη διάλεξη σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν άμεσα ερωτήσεις και να λάβουν άμεσα τις απαντήσεις. Αντίστοιχα θα λειτουργεί το σύστημα και όταν ο διδάσκων θα βρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας των Αθηνών. Εκτιμάται πως στο ήμισυ των διαλέξεων ο διδάσκων θα βρίσκεται στην Λάρισα και στις υπόλοιπες στην Αθήνα. Οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους θα δηλώνουν σε ποιό από τα δυο τμήματα (Αθήνα ή Λάρισα) επιθυμούν να φοιτήσουν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης κάποιες διαλέξεις στην Αθήνα και κάποιες στην Λάρισα.

   

  Επικοινωνία

  Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

  Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών

  Βασ. Κωνσταντίνου 48

  Αθήνα 11635

  Τηλ. +30 210 7273735

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bioepixirin@uth.gr

  Τρίτη & Τετάρτη 9:00 – 14:00, Πέμπτη & Παρασκευή 15:00 – 20:00, Σάββατο 10:00 – 15:00