Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών

 • Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

  Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ε.Φ.Π.)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2261/15-06-2018, τ. Β΄

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://efp.aua.gr/el/node/801

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αφορά ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε τρεις ειδικεύσεις:
  1. Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία
  2. Καλλιέργειες εκτός Εδάφους – Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια
  3. Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα συνοψίζονται στα εξής:
  Ι. Σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας οπωροκηπευτικών και ανθοκομικών ειδών, φιλικές στο περιβάλλον, που στοχεύουν σε αύξηση της παραγωγής, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, που περιλαμβάνουν
  (α) φυσιολογία ανάπτυξης και παραγωγής σε καλλιέργειες με/χωρίς κάλυψη
  (β) παραγωγή και χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού, συστήματα φύτευσης και μόρφωσης δενδρωδών και αμπέλου, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας, καθώς και καταπονήσεις καλλιεργειών λόγω της κλιματικής αλλαγής,
  (γ) συστήματα υπό κάλυψη καλλιέργειας κηπευτικών και ανθοκομικών ειδών, με έμφαση στην υδροπονία και την ιστοκαλλιέργεια, διαχείριση θερμοκηπίων, κλειστών συστημάτων καλλιέργειας (plant factories) και δομών αστικής γεωργίας.
  II. Γνώση της μετασυλλεκτικής βιολογίας των προϊόντων σε συνδυασμό με την απαιτούμενη τεχνολογία (σύγχρονη ή/και καινοτόμα), στοχεύοντας στην επιμήκυνση του χρόνου συντήρησης και τη μείωση της ποιοτικής υποβάθμισης των συντηρημένων προϊόντων.
  III. Υπερσύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι ποιοτικής εκτίμησης και κατάταξης των προϊόντων, καθώς και ελέγχου της ασφάλειας αυτών κατά την παραγωγή, συντήρηση και διακίνηση, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ.
  VI. Εντοπισμός και ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων των καλλιεργειών και προϊόντων τους που παράγονται στη Χώρα και εξάγονται.
  Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί
  α) στη δημιουργία στελεχών υψηλού επιπέδου, ώστε η συμβολή τους στην πρόοδο των επιστημονικών πεδίων του Π.Μ.Σ. να έχει σημαντικό χαρακτήρα, είτε οι απόφοιτοι στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στη βασική έρευνα και λειτουργήσουν ως ερευνητές στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή,
  β) στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας, την αύξηση της παραγωγής και το μειωμένο κόστος παραγωγής με χρήση των τελευταίων επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον
  στους τρεις τομείς εξειδίκευσης του Π.Μ.Σ.
  Η ειδίκευση «Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα δενδρώδη και το αμπέλι, ενώ η «Καλλιέργειες εκτός Εδάφους-Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια» σε λαχανικά και ανθοκομικά. Η «Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων» αποσκοπεί στην αποτροπή ποσοτικών απωλειών της παραγωγής μετά τη συλλογή, στη διατήρηση της ποιότητας των συντηρημένων νωπών προϊόντων και τη διάθεση τους στην αγορά εκτός της εποχής παραγωγής τους ή/και μακριά από τον τόπο παραγωγής τους. Σε όλες τις παραπάνω ειδικεύσεις, έμφαση δίνεται στην παραγωγή ειδών οικονομικού ενδιαφέροντος για τη χώρα, με προσαρμογή στη σύγχρονη ή καινοτόμο τεχνολογία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  1. “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ, ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ” / 2. “ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ, ΦΥΤΩΡΙΑ” / 3. “ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΠΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ”

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ.: 210 5294523, e-mail: pmsefp@aua.gr)