Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2827/16.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.uth.gr/pms.vasc.thrombosis/why-us/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ «Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

  Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ βασισμένο στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τόσο την φυσιοπαθολογία της Θρομβοεμβολικής Νόσου, όσο και της διάφορες θεραπείες αυτής.

  Η θρόμβωση σε όλες της τις μορφές, αρτηριακή και φλεβική, αποτελεί ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Επιπλέον, εμπλέκεται σε πλήθος άλλων παθήσεων και απασχολεί πολλές ιατρικές ειδικότητες στην καθ’ ημέρα πράξη.

  Η αντιθρομβωτική αγωγή προσπαθεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα τόσο στην θεραπεία όσο και στην πρόληψη της θρόμβωσης, αλλά πολλές φορές οδηγεί η ίδια σε διάφορες επιπλοκές, απειλητικές ακόμη και για την ίδια τη ζωή. Η συνεχής κυκλοφορία καινούργιων φαρμάκων αλλά και η τροποποίηση των διαφόρων ενδείξεων, καθιστούν πολλές φορές δύσκολη την ορθή εφαρμογή της από ιατρούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την θρόμβωση και που αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τους ασθενείς τους.

  Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους του επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικοί εργαστηρίων), οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία ορθής αντιμετώπισης πολύπλοκων πολλές φορές καταστάσεων σχετιζόμενων με αυτές.

  Με τον τρόπο αυτό το ΠMΣ θα βοηθήσει στην επιμόρφωση σε βάθος ειδικοτήτων που ασχολούνται με τη διάγνωση και θεραπεία της Θρομβοεμβολικής νόσου. Έτσι, θα συμβάλλει σημαντικά στη στελέχωση του εθνικού συστήματος υγείας με καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό.

  Οι στόχοι αυτοί και τα κριτήρια του ΠMΣ θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017. Τέλος το ΠMΣ θα αξιολογείται σε ετήσια βάση για την αποτελεσματικότητά του βάσει διαδικασιών και κριτηρίων που έχει θεσπίσει το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή».

 • Σημειώσεις:

  Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.
  Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-14:00

  Τηλ: 2410 685739

  e-mail: msc.thrombosis@uth.gr

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

  Γραμματεία ΠMΣ, Ισόγειο, Γραφείο Α.102γ

  Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα