Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων (MSc in Thrombosis – Bleeding-Transfusion Medicine)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3285 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/school/uploads/PMS_IATRIKIS/FEK_IDRYSIS/THROMBOSI_._3285_18.pdf

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του ΠΜΣ:
  είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της κατανόησης και μελέτης του μηχανισμού της Αιμόστασης και των διαταραχών της. Επιπλέον στοχεύει στην εκπαίδευση στις αρχές της μεταγγισιοθεραπείας και τις εφαρμογές της σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο.

  Το επιστημονικό αντικείμενο των διαταραχών αιμόστασης και της μεταγγισιοθεραπείας έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πρακτικά όλες τις διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής και τις συναφείς βασικές επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία κ.λπ.) καθώς και πεδίο εφαρμογής τόσο για τους ανωτέρω επιστήμονες όσο και για άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων κλπ).

  Στους απόφοιτους του ΠΜΣ παρέχονται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι εργαστηριακές δεξιότητες ώστε να :

  • στελεχώσουν Αιματολογικά Εργαστήρια, Μονάδες Αιμοδοσίας, Χειρουργικές, Παθολογικές, Καρδιολογικές, Αναισθησιολογικές Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δημόσιου και ιδιωτικου τομέα καθώς και Ερευνητικά Εργαστήρια και Αρμόδιες Αρχές (όπως αυτές ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία), σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση στην εργαστηριακή διερεύνηση και αντιμετώπιση των διαταραχών της Αιμόστασης και της Μεταγγισιοθεραπείας
  • προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
  • εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες και να πραγματοποιήσουν δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά
  • συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
  • έχουν πρόσβαση συνεχή επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Αιμόστασης- Μεταγγισιοθεραπείας μέσω σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως, συναφών συνεδρίων κ.ά.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Νοσηλευτικής και Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων» (MSc in «Thrombosis – Bleeding-Transfusion Medicine»).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για περισσότερες πληροφορίες:
  Γραμματεία ΠΜΣ «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων»
  tbtm.msc@yahoo.com