Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΜουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών

  Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Καλές Τέχνες,Μουσική και παραστατικές τέχνες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://mta.hmu.gr/metaptyxiakes/pms-stis-technologies-hchoy-kai-moysikhs/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies»  εστιάζει στη μελέτη του ήχου και επικεντρώνεται σε σύγχρονες επιστημονικές τάσεις καθώς και εφαρμοσμένη γνώση που αφορά στην αξιοποίηση του ήχου ως φορέα πληροφορίας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
  Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη μελέτη του ήχου μέσα από τρεις οπτικές γωνίες:

   • Ο ήχος ως κύμα
   • Ο ήχος ως σήμα
   • Ο ήχος ως πληροφορία

  Η μελέτη του ήχου ως κύμα αφορά στην κατανόηση της φυσικής υπόστασης του ήχου τους τρόπου παραγωγής, ανίχνευσης, διάδοσης και απόσβεσης μέσα από διάφορα υλικά αλλά και στον αέρα καθώς και στο διαχωρισμό των χαρακτηριστικών του ήχου σε φυσικά (physical) και αντιληπτικά (psycho-physical/perceptual) χαρακτηριστικά. Η γνώση αυτή, πέρα από στοιχειώδη για τη μελέτη του ήχου, είναι και άμεσα εφαρμόσιμη στον τομέα των κατασκευών, για παράδειγμα στην ακουστική χώρων και τη μελέτη κραδασμών, στην κατασκευή και αξιολόγηση μουσικών οργάνων, στη μελέτη της χροιάς του ήχου και πως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο, καθώς και στην κατανόηση επιπέδων θορύβου σε αστικούς χώρους ή βιομηχανικές περιοχές.
  Η μελέτη του ήχου ως σήμα αφορά στην ψηφιακή αναπαράσταση των ηχητικών κυμάτων και πως αυτά κωδικοποιούνται, αναλύονται, επεξεργάζονται και συντίθενται. Η γνώση αυτή αξιοποιείται σε εφαρμογές όπως στην κωδικοποίηση και μετάδοση ήχου υψηλής πιστότητας, στη μουσική παραγωγή, στη μουσική επένδυση οπτικής πληροφορίας (π.χ. ταινίες, παιχνίδια κλπ.), στη δημιουργία διαδραστικών συστημάτων, κ.ο.κ.
  Τέλος, η μελέτη του ήχου ως πληροφορία  αναφέρεται στην ανάλυση ηχητικών σημάτων με στόχο την εξαγωγή σημασιολογικά χρήσιμης πληροφορίας. Σύγχρονες τάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση αφορούν στην αυτόματη ανάλυση ‘μεγάλων ηχητικών δεδομένων’ (big sound data) με ενδεικτικές εφαρμογές στην αυτόματη ταξινόμηση τόσο μουσικών όσο και περιβαλλοντικών ήχων, την αυτόματη αναγνώριση ηχητικών συμβάντων, την αποτελεσματική αναζήτηση/ανάκτηση μουσικών έργων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. τονικά συστήματα, ρυθμικά σχήματα, ηχοχρώματα), την ταυτοποίηση παραδοσιακής μουσικής και γενικότερα τις εφαρμογές που προκύπτουν από τη ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην ηχητική πληροφορία.

  Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies»  στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για: α) τη διεκπεραίωση τεχνικών μελετών που σχετίζονται με προβλήματα ακουστικής β) την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή σε εφαρμογές που σχετίζονται με  τον ήχο και την μουσική, γ) την ανάπτυξη εφαρμογών που εξάγουν αυτόματα πληροφορία από ηχητικά δεδομένα, δ) τη σχεδίαση και την υλοποίηση καινοτόμων τεχνικών σύνθεσης ηχητικών μοτίβων και ε) την επαφή και την εμβάθυνση στο σύγχρονο αντικείμενο της οπτοακουστικής με πληθώρα εφαρμογών.
  Επιπλέον το Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και των αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από τα συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος ΜΜΤΑ, β) στην υποστήριξη της έρευνας στους τομείς που ειδικεύεται το μόνιμο διδακτικό προσωπικό και γ) στην ενίσχυση των εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών του Τμήματος για αξιοποίησή τους όχι μόνο από πλευράς του μεταπτυχιακού αλλά και του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
  Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ οι φοιτητές θα αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης καθώς και τη δυνατότητα συγγραφής ηχοτεχνικών μελετών και επιστημονικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές ήχου και μουσικής θα τους καταστήσουν άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην  ανάπτυξη και στην προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, ενώ, παράλληλα, η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του θα αποτελέσει μια σταθερή βάση για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων:
  • Σχολών Θετικών Επιστημών
  • Πολυτεχνικών Σχολών
  • Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
  • Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων Τ.Ε. και
  Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Τ.Ε.
  • Μουσικών Σπουδών (και Εθνομουσικολογίας), Τεχνών Ήχου και Εικόνας Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
  Επιπλέον στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων που είναι αντίστοιχα των παραπάνω και ανήκουν σε ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, εφόσον οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και για τη συνάφεια των ειδικοτήτων θα αποφασίσει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής» (M.Sc. – Master o Science in Sound and Music Technologies)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  email: grmta@hmu.gr
  Τηλ.: +302831021902
  +302831021900
  +302831021903