Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3764 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1083

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΠ.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή των«Τεχνο-Οικονομικών Συστημάτων». Σκοποί του ΔΠ.Μ.Σ. είναι:
  α) Η ειδίκευση Διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή Πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης και κατεύθυνσης οικονομικών σπουδών στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης συνεργασίας και έρευνας, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα της χώρας καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εκτός αυτής στις επιστημονικές περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ.
  β)Η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  1η ειδίκευση: Διοίκηση Τεχνολογίας
  2η ειδίκευση: Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Παν. Πειραιώς

 • Σημειώσεις:

  Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται απογευματινές ώρες

  Επικοινωνία

  Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (e-mail:
  technoeconomic@epu.ntua.gr, Website: http://mycourses.ntua.gr,
  Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου).