Σχεδιασμός Φωτισμού

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2068/Β/7-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/annual/light-design/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Φωτισμού» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στο συνδυασμό της τέχνης και της επιστήμης του φωτός και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Συγκεκριμένα, γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αποτελούν η ψυχολογία της αντίληψης, η φυσιολογία της οπτικής αντίληψης,  η επίδραση του φωτός και του φωτισμού στον άνθρωπο και η επίτευξη οπτικής άνεσης, η σχέση της τέχνης με το φωτισμό, η επιστήμη της φυσικής του φωτός, ο σχεδιασμός φυσικού και τεχνητού φωτισμού από επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική άποψη, ο προσδιορισμός του φωτισμού ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης  και η προσομοίωση με υπολογιστή.

  Η κατεύθυνση που αφορά στη Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου με έμφαση στον Κινηματογραφικό Φωτισμό, περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την οπτική παιδεία στη χρήση φακών και εκδοχών εστιακών αποστάσεων τους, από την οποία προκύπτει η σύνθεση του κάδρου, η πιθανή κίνηση της μηχανής λήψης, η αισθητική που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργική επιλογή ποικίλων γωνιών λήψης, τέλος δε η κορύφωση που αποτελεί τη δημιουργία του φωτισμού που επιλέγεται, με τον συνδυασμό των προαναφερθέντων επιλογών, εμπειριών και γνώσεων.

  Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων:

  α) ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή/και να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στα ευρύτερα πεδία του σχεδιασμού φωτισμού, της τεχνολογίας του φωτισμού, τις εφαρμογές του για το δομημένο περιβάλλον, της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, της αειφορίας, της καλλιτεχνικής διάστασης του φωτισμού και των φωτιστικών εγκαταστάσεων,  καθώς και να διερευνήσουν τις περιοχές αυτές σε σχέση με την ψυχολογία και τη φυσιολογία της οπτικής αντίληψης και κάθε άλλης πιθανής εφαρμογής στο χώρο της δημιουργίας κινούμενης εικόνας, στο ευρύτερο οπτικοακουστικό περιβάλλον.

  β) με ολοκληρωμένες  επιστημονικές γνώσεις στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συντάσσουν μελέτες φωτισμού, να αποτιμούν τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το φωτισμό και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους, ενώ παράλληλα να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα έργο φωτισμού. Οι γνώσεις σε συνδυασμό με την παιδεία και την εμπειρία που θα προκύψει από το συνδυασμό θεωρητικής και τεχνολογικής κατάρτισης και εφαρμογών, μέσω των εργαστηριακών προσεγγίσεων που προσφέρονται, διευρύνουν απόλυτα τις πιθανές επαγγελματικές ενασχολήσεις των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα ανεβάζουν το επίπεδο του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσονται, σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο οικουμενικά πεδίο.

  Γενική Περιγραφή Κατεύθυνσης ‘Κινηματογραφικός Φωτισμός’

  Μέσω των προφερόμενων γνωστικών αντικειμένων προκύπτει μία ιδιαίτερα δημιουργική ερευνητική προσέγγιση, με θεωρητικές, αισθητικές, τεχνικές και εικαστικές εκφάνσεις, καθώς η εμπειρία και η γνώση που θα αποκτηθεί, ξεπερνάει την έννοια της εξειδίκευσης, στο επίπεδο των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν. Στο πεδίο του θεάματος και των οπτικοακουστικών γενικότερα, η Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου αποτελεί ειδικότητα που κορυφώνεται από συνδυασμούς προσεγγίσεων που αφορούν τη σύνθεση κάδρου, την κίνηση της μηχανής λήψης, όπως και τις εικαστικές αποφάσεις σε καθαρά οπτικό επίπεδο μέσω του φωτισμού, στην ανάπτυξη της αφήγησης: οι εφαρμογές συνεπώς στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον είναι πράγματι ιλιγγιώδεις. Οι διάφορες πλατφόρμες ψηφιακής διανομής απαιτούν συνεχώς διευρυνόμενη δημιουργία οπτικοακουστικού προϊόντος, ενώ και ο χώρος του θεάματος περιλαμβάνει ποικίλες εκφάνσεις καλλιτεχνικής έκφρασης με κοινές προσεγγίσεις και τεχνολογική υποστήριξη (συναυλίες-θεατρικές παραστάσεις- κινηματογράφος-τηλεόραση-video art), μέσα από το φως, την προβολή, την ζωντανή ή την ψηφιοποιημένη εικόνα, συνθέτοντας ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο συνάντησης, συνεργασίας και συνομιλίας, ανθρώπινου δυναμικού με διαφορετικές μεν αισθητικές βάσεις, κοινό δε στόχο: το ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό έργο. Η γνώση και η εμπειρία που θα αποκτηθεί έχει ποικίλες εφαρμογές, όπως επίσης διευρύνει την αισθητική και την τεχνολογική προσέγγιση των εγγεγραμμένων στο προσφερόμενο πρόγραμμα, ανοίγοντας παράλληλα νέους ορίζοντες και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Ειδικότερα στο πεδίο έκφρασης ποικίλων καλλιτεχνικών δημιουργικών προσεγγίσεων, ο φωτισμός αποτελεί την κορύφωση της αισθητικής και της εικαστικής τους παρουσίας, υπογραμμίζοντας απεριόριστες δυνατότητες και εφαρμογές στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, όπως και κάθε σύγχρονης μορφής performance.

  Πληροφορίες για την Κατεύθυνση ‘Κινηματογραφικός Φωτισμός’

  Οι φοιτητές/ριες που επιλέγουν την κατεύθυνση του «Κινηματογραφικού Φωτισμού» εκτός των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων που γίνονται ηλεκτρονικά, πρέπει να λάβουν μέρος σε υποχρεωτική δια ζώσης παρακολούθηση του εργαστηρίου για το διάστημα 5 συνεχόμενων ημερών/ΕΘΕ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και εξοπλισμό που παρέχεται από το ΕΑΠ στην Αθήνα. Στις δια ζώσης εργαστηριακές συναντήσεις θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών κινηματογραφικών μηχανών λήψης super-35mm, πλήρων σετ αντίστοιχων κινηματογραφικών φακών σταθερής και μεταβλητής εστιακής απόστασης, συστημάτων υποστήριξης της κίνησης (dolly/slider), τέλος δε ποικίλων σετ φωτιστικών σωμάτων τύπων, HMI-LED-Plasma- Fluorescent, Fresnel & Open-face, Daylight-Tungsten-RGB, με όλους τους συνδυασμούς παρελκομένων ελέγχου του φωτός όπως, Flags-Soft boxes- Διαχύσεις-Χρωματικά φίλτρα.

  Επίσης, προτείνεται σε όσες/ους επιλέξουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, να διαθέτουν ή να δανειστούν προσωπικό εξοπλισμό που να περιλαμβάνει, κάμερα, φακό/ούς (για κινούμενη και στατική εικόνα), φωτόμετρο, κελβινόμετρο, καθώς και κάποιο μικρό προσωπικό σύστημα φωτιστικών σωμάτων, για την εκπόνηση και τη δημιουργία των απαιτούμενων οπτικοακουστικών εργασιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Φωτισμού» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 και επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Τα γνωστικά αντικείμενα των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί θα προσδιορίζονται από τα αρμόδια όργανα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σχεδιασμός Φωτισμού». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ.

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: sfp@eap.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367315